Op uw gezondheid!

Gezondheid

 

Helaas, het komt voor: bedrijven die in de greep van de bank komen. Banken spreken dan over “Bijzonder Beheer” of “Intensieve Begeleiding”. Uw onderneming is niet gezond of dreigt ongezond te worden. In wiens belang wordt dit gedaan? Wie bepaalt welk beheer gevoerd wordt en welke begeleiding u als ondernemer krijgt? Zijn uw belangen goed vertegenwoordigd? De gezondheid van uw onderneming staat ter discussie.

Communicatie:

Banken zeggen lering te hebben getrokken uit de AFM rapportage over de werkwijze van de afdeling Bijzonder Beheer van banken voor MKB-kredieten. Centraal thema in deze rapportage was de te verbeteren communicatie door de banken. Omdat ik het onderzoek van de AFM – nu 2 jaar na dato – niet opnieuw heb uitgevoerd, zal ik hier niet zeggen of deze communicatie ook daadwerkelijk is verbeterd of niet.

Belangen

Wat wél een belangrijk issue was is de belangenafweging die banken maken. In het Bijzonder Beheer of Intensieve Begeleiding worden kostenverhogende maatregelen doorgevoerd (taxaties, extra zekerheden aandragen, kredietbeperkingen, etc.) en is het een uitdaging om het gezamenlijke belang te vinden. Het belang van zowel klant als bank. De uitdaging komt vooral, omdat de bank de regie naar zich toetrekt en bepalend is in de wijze van beheer en ‘begeleiding’. De bank acteert hierbij duidelijk vanuit haar belang, maar is dat ook in uw belang?

Gezondheid

Met de inzet van Bijzonder Beheer of Intensieve Begeleiding wil de bank de klant helpen weer gezond te worden of wil de bank voorkomen dat de klant ongezond wordt. Tegelijkertijd zal de bank ook haar positie willen versterken. De bank wil immers voorkomen dat zij verliezen gaan leiden of een tekort oplopen bij eventuele verkopen van zekerheden in de situatie dat de bank overgaat tot afbouw van de relatie. Laat u daarom als klant begeleiden door een coach of adviseur die úw belangen vertegenwoordigd in het Bijzonder Beheer traject of bij de Intensieve Begeleiding door de bank.

Strategie

Niet alleen de bank zal een strategie gaan bepalen, ook u zou een eigen strategie moeten hebben. De strategie van de bank en uw eigen strategie zullen vervolgens op elkaar afgestemd moeten worden. Zo houdt u de regie over uw eigen onderneming en blijft uw onderneming gezond.

Wilt u weten wat uw strategie moet zijn? Wilt u uw belangen goed vertegenwoordigd hebben? Wilt u uw onderneming gezond houden? Neem contact op voor een oriënterend gesprek

Bas Hansma

M (06) 227 44 217

E info@hcabedrijfsadvies.nl

 

Meer weten?

Wil je meer weten over dit onderwerp? Laten we dan eens een afspraak maken.

Direct contact opnemen